Akademiskt skrivande
link Source : www.coursera.org
list 5 séquences
assignment Niveau : Introductif
chat_bubble_outline Langue : Sarde
card_giftcard 1 point
Avis de la communauté
-
starstarstarstarstar
Voir l'avis

Les infos clés

credit_card Formation gratuite

En résumé

Hur lär jag mig skriva fungerande texter? Det är en fråga som många studenter söker svar på. I denna kurs tar vi upp vad som är viktigt i det akademiska skrivandet. Du får konkreta tips på vad du kan tänka på för att utveckla både dina texter och ditt skrivande. Du får också träning genom olika övningar och kortare skrivuppgifter. Målet med kursen är att du ska kunna skriva akademiska texter i ditt ämne och också förstå hur du kan utvecklas som skribent. Det här är de mer specifika målen för varje kursmodul. Efter modul ett ska du steg för steg kunna planera ditt skrivande och kunna använda respons som ett medel för att göra texterna bättre och utvecklas som skribent. Efter modul två ska du kunna anpassa en akademisk text till genre och ämnessammanhang samt utifrån genre och ämnessammanhang kunna välja innehåll, struktur och språkstil i din text. Efter modul tre ska du kunna framställa dig själv som skribent och dina argument på ett trovärdigt sätt samt kunna skriva en text med flyt och korrekt språk. Efter modul fyra ska du kunna referera och citera litteratur på ett akademiskt hederligt och korrekt sätt. I den femte modulen, som mer specifikt riktar sig till lärare, får du tips om hur du kan integrera och formulera mål för skrivande i din egen ämnesundervisning, hur du kan motivera studenter samt hur du kan effektivisera skrivträning och textrespons. Observera att alla uppgifter på den här kursen är frivilliga och du får inget intyg för att du har gjort dem. Men vi tror att de kommer att hjälpa dig att bli en bättre skribent så vi rekommenderar starkt att du gör så många uppgifter som möjligt. I så kallade “assignments” får du tillfälle att skriva en egen text utifrån instruktioner och kan därefter få den granskad av en annan kursdeltagare och du får också öva på att själv ge respons. Detta är nyttiga erfarenheter som kommer att hjälpa dig i ditt skrivande.

more_horiz Lire plus
more_horiz Lire moins
dns

Le programme

 • Week 1 - Varför skriver man?
  Hej! Välkommen till första kursveckan! Nu kommer du att få tips på hur du steg för steg planerar ditt skrivande och hur du kan använda respons som ett medel för att göra dina texter bättre och utvecklas som skribent. Du kommer också att lära dig en del om vad ...
 • Week 2 - Hur bygger man en akademisk text?
  Hej! Välkommen till vecka 2! Först av allt kommer du att få höra olika röster om akademiskt skrivande. Vi har intervjuat erfarna lärare och studenter som berättar om vanliga problem och fallgropar i skrivandet och delar med sig av sina bästa tips. Resten av ve...
 • Week 3 - Hur ser det akademiska språket ut?
  Hej igen! Den här veckan kommer vi att gå lite djupare in i texten. Vi kommer att tala om hur du framställer dig själv som skribent och hur du argumenterar på ett trovärdigt sätt. I slutet av veckan kommer du att lära dig hur du skapar flyt i texten och undvik...
 • Week 4 - Vad innebär akademisk hederlighet?
  Hej! Det här är sista veckan som riktar sig till dig som är student. Nu får du lära dig hur du refererar och citerar litteratur på rätt sätt. Det är det som kallas akademisk hederlighet och helt nödvändigt att känna till när du skriver i akademiska sammanhang....
 • Week 5 - Till lärare: Hur utvecklar vi studenters skrivande?
  Hej! Den här veckan riktar vi oss speciellt till dig som är lärare. Vilket ämne du än undervisar i behöver dina studenter kunna skriva. De kan skriva för att kommunicera sina kunskaper till andra eller för att fördjupa sitt eget lärande. Den här veckan handlar...
record_voice_over

Les intervenants

 • Susanne Pelger, Associate Professor
  Faculty of Science
 • Sara Santesson, Lecturer
  Department of Communication and Media
store

Le concepteur

Lund University
Lund University was founded in 1666 and for a number of years has been ranked among the world’s top 100 universities. The University has 47 700 students and 7 500 staff based in Lund, Sweden. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.
assistant

La plateforme

Coursera

Coursera est une entreprise numérique proposant des formations en ligne ouverte à tous fondée par les professeurs d'informatique Andrew Ng et Daphne Koller de l'université Stanford, située à Mountain View, Californie.

Ce qui la différencie le plus des autres plateformes MOOC, c'est qu'elle travaille qu'avec les meilleures universités et organisations mondiales et diffuse leurs contenus sur le web.

Vous êtes le concepteur de ce MOOC ?
Quelle note donnez-vous à cette ressource ?
Contenu
5/5
Plateforme
5/5
Animation
5/5